Integratieve piramide
Een aantal jaren geleden heeft de arts en acupuncturist Ton van Gelder de integratieve piramide ontwikkeld.

De basis van deze piramide wordt gevormd door het body-mind complex. Het ondeelbare geheel van lichaam en geest. Dit geheel kan direct uit balans raken door:
  Trauma: Geweld van buitenaf wat de integriteit van het fysieke lichaam
    aantast. Of simpel gesteld: Je glijdt uit en breekt een been.
    Emotioneel, mentaal ervaren geweld.
    Of combinaties van bovenstaande.
   Intoxicaties: Vergiftigingen met voor de mens schadelijke stoffen uit het 
    milieu en onze voeding. Denk hierbij ook aan vormen van allergie en 
    intolerantie. Natuurlijk spelen ook medicijnen hier een rol. Ook gezonde  
    stoffen kunnen uiteindelijk ons systeem toxisch belasten. Wanneer 
    biologische effectieve waarden overschreden worden kunnen weldoeners 
    veranderen in een potentieel gevaar. Drink maar eens 6 liter water op binnen 
    een uur en wordt op de intensive care wakker.
   Infecties: De mens is niet de enige soort die hard zijn best moet doen om te
    overleven. We zijn in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met duizenden 
    andere organismen. Vele daarvan zien ons ook als een lekkernij. Wanneer 
    wij aangevallen worden door bacteriën, virussen, schimmels, protozoën en 
    ander ondefinieerbare organismen dan spreken we van een infectie. Ons
    afweersysteem wordt dan in stelling gebracht.
•    Deficiënties: Een tekort aan essentiële macro - , micro of fytonutriënten.

Boven op de basis zien we drie blokken met als inhoud fysiek, emotioneel, mentaal. Deze drie onderdelen tonen veel samenhang met drie grote stromingen in de geneeskunde wereldwijd gezien; Westers, Chinees en Indiaas. Onze herstelvermogens en weerbaarheid tegen alle gevaren, beschadigingen en verstoringen worden vooral hier bepaald. Iedere stroming neemt een ander uitgangspunt als oorzaak van het ontstaan van ziekte.

Fysiek
Het fysieke (westerse) regelsysteem bestaat uit het zenuwstelsel en het hormoonstelsel, deze stelsels werken nauw samen en regelen samen een groot aantal zaken zoals: de samenstelling van de lichaamsvloeistoffen, de voortplanting, de groei/rijping/ontwikkeling van het lichaam en het gedrag. Het zenuwstelsel is daarnaast ook verantwoordelijk voor coördinatie van lichaamsfuncties, mentale activiteiten en voor het analyseren, verwerken en verspreiden van informatie. Hormonen worden o.a. afgegeven onder invloed van het limbisch systeem en de emoties. Storingen in een van deze stelsels leiden tot ziekte.

Emotie
Het emotionele regelsysteem bestaat uit het Chinese meridianenstelsel dat stelt dat verkeerd omgaan met emoties (E=energie Motie=beweging) de energetische huishouding verstoort met ziekte tot gevolg. Deze energie wordt onder meer geproduceerd door de yin-organen en stroomt in meridianen door ons lichaam.

Bewustzijn
Het bewustzijns regelsysteem is gebaseerd op de Indiase visie dat stelt dat vooral mentale processen aan de basis van gezondheid en ziekte staan. Hierbij worden 7 hoofdthema's van bewustzijn onderscheiden welke zich manifesteren in chakra's. Fixatie "op", of juist ontkenning "van" één van deze thema's legt de basis voor het ontstaan van ziekten.

Energie
Een mens opgebouwd uit verschillende subsystemen met altijd als basis van elk onderdeel: energie. In ieder vakje zie je ook de term: energie. Energie blijkt aan de basis van alles en dus ook ons bestaan te staan. Van Gelder heeft daarom het begrip energie in zijn benadering geïntegreerd.

Een mens kun je beschouwen vanuit zijn afzonderlijke onderdelen: de cel, weefsels, organen, moleculair etc. Echter altijd blijkt de mens een optelsom te zijn van al deze subsystemen die in hun kern bestaan uit energie. De kwantummechanica heeft ons opgezadeld met enkele indrukwekkende, bijna ons verstand te boven gaande feiten, rondom energie.

Uit moderne wetenschappelijke inzichten komt tegenwoordig naar voren dat ziekte en gezondheid samenhangen met zowel fysieke, emotionele en mentale processen

Bij de behandeling van een klacht houd ik rekening met de oorzaken van het ontstaan van een klacht en ga daarbij uit van de piramide van van Gelder.

Ton van Gelder was een arts en healer, die meer dan vijf en twintig jaar
een consultatieve praktijk had voor alternatieve geneeskunde. Hij wordt
beschouwd als een autoriteit op het gebied van Chinese en Indiase geneeskunst.

Sana Vitam Lifestyle

Voeding   Lifestyle   Bewegen

Advies   Begeleiding en Integrale behandelingen bij: 

aaaaaaaaaaaaiii