Hoeveel mensen hebben overgewicht

Ruim de helft van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht.

In 2009/2010 had 60% van de mannen en 44% van de vrouwen overgewicht (zie tabel. Mannen hebben vaker overgewicht dan vrouwen, maar de verschillen worden kleiner naarmate de leeftijd toeneemt.
Het percentage ernstig overgewicht (obesitas) is voor mannen (13%) en vrouwen (14%) nagenoeg gelijk. Overgewicht en obesitas nemen toe met de leeftijd (zie figuren 1 en 2). Deze cijfers zijn afkomstig van Nederland de Maat Genomen (NL de Maat). In dit landelijk monitoringsonderzoek is in 2009 en 2010 gewicht, lengte en buikomvang gemeten van 1.806 mannen en 2.059 vrouwen van 30 tot 70 jaar (Blokstra et al., 2011).

 

                                               Volwassenen              Kinderen en 
                                                                                 jongeren
                                                (30-70 jaar)                  (2-21 jaar)*


                                         mannen    vrouwen     jongens    meisjes

Overgewicht
(BMI =25 kg/m2)                       60            44          13,3        14,9

Matig overgewicht
(BMI 25,0-29,99 kg/m2)             47            30           11,5       12,7

Ernstig overgewicht           
(BMI =30 kg/m2)                       13           14             1,8         2,2

Abdominale obesitas
(middelomtrek = 102 cm
(man) of = 88 cm (vrouw)            27           39

Meer mannen met overgewicht volgens gemeten gegevens.
Volgens de gemeten gegevens van Nederland de Maat Genomen lag het percentage mannen met overgewicht (inclusief obesitas) hoger (60%) dan dat van de zelfgerapporteerde gegevens (53%). Bij de vrouwen liggen de percentages wat minder ver uit elkaar (Blokstra et al., 2011). Bij zelfrapportage is de kans op onderschatting van lichaamsgewicht groot. Dit fenomeen kan de trend beïnvloeden, omdat de mate van onderschatting groter is naarmate het overgewicht toeneemt. De gemiddelde BMI van een populatie kan wel vaak aardig geschat worden op basis van zelf-gerapporteerde gegevens (Visscher et al., 2006,Scholtens et al., 2006).

Middelomtrek deelt meer mensen onder noemer obesitas dan BMI.
Meer mensen hebben een te grote buikomvang dan een te hoge body mass index (BMI). Bij een omtrek van 88 cm of meer (voor vrouwen) of 102 cm of meer (voor mannen) is sprake van abdominale obesitas. Van de mannen heeft 27% abdominale obesitas, van de vrouwen 39% (Blokstra et al., 2011).

Veertien procent van de jeugd heeft overgewicht.
Van de jeugd van 2 tot 21 jaar heeft 14% overgewicht, waarvan 2% obesitas. Meisjes hebben vaker overgewicht dan jongens (zie tabel 1). Deze cijfers zijn afkomstig uit de Vijfde Landelijke Groeistudie van TNO uit 2009, waarin gewicht en lengte gemeten zijn onder ruim 20.000 kinderen en jongeren (Schönbeck et al., 2012).
* De BMI grenswaarden van (ernstig) overgewicht bij kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen.
Percentage volwassen vrouwen met overgewicht en obesitas, naar leeftijdsgroep (Blokstra et al., 2011).
Percentage volwassen mannen met overgewicht en obesitas, naar leeftijdsgroep (Blokstra et al., 2011).

Voeding   Lifestyle   Bewegen

aaaaaaaaaaaaiii